Az életet adó víz - BISEL 2020-2021. évi országos versenyfelhívás


2020-06-05
Kontur Tamás | 2020-06-05 09:56:21

Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti és Környezetvédelmi Szakgimnázium közreműködésével országos versenyt hirdet a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program keretében „Az életet adó víz” címmel általános iskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok 7-12. évfolyamos tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam).

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: a kisvízfolyások állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élőviláguk megismerése, az életet adó víz fontosságának tudatosítása, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezők megfigyelése, az élményszerű feladatokon keresztül a víz és a vízfolyások környezetének védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása, és nem utolsósorban a közösségépítés, a csapatmunka.   

A verseny felépítése: a verseny három fordulóból és egy országos döntőből áll.

http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell benyújtani az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig.

 

A versenyre való jelentkezés módja:

a) amennyiben az iskola korábban még nem vett részt a BISEL programban, először regisztrálnia szükséges a BISEL honlapon a https://bisel.hu/user/registration?url=/ linken

(a már regisztrált iskolák listája a https://bisel.hu/resztvevok címen tekinthető meg);

b.) a versenyre az első forduló (elméleti feladatsor) megoldásának beküldésével lehet jelentkezni. A résztvevőknek csapatnevet kell választaniuk és a csapattagok és a felkészítő tanár nevét is meg kell adniuk.

 

A versenyben való részvétel feltétele egy szabályos BISEL terepi vizsgálat elvégzése kibővített élőhelyvizsgálattal + a részletes jegyzőkönyv online kitöltése. A terepi vizsgálattal kapcsolatban a BISEL honlapon (https://bisel.hu/bisel-meres-pontrol-pontra) bővebb információ áll rendelkezésre.  Szeretnénk, ha a csapatok a makrogerincteleneken túl az adott vízfolyás és közvetlen környezetének növény- és állatvilágát is alaposabban szemügyre vennék, és az egyes fajok esetében megvizsgálnák a vízhez való szorosabb kapcsolódást, hogy az életükben milyen szerepet tölt be a víz, a vizes élőhely.

 

A vízfolyás fizikai és kémia vizsgálatával, kapcsolódó programok szervezésével (pl. tanóra a patakról, kreatív foglalkozások, pataknap szervezése, közlemények megjelentetése stb.), a vízfolyás több szakaszának megvizsgálásával, a vizsgálatok több időpontban történő elvégzésével, illetve döntéshozók és szakértők (önkormányzat, vízügyi igazgatóság, kutatók) bevonásával pluszpontokat lehet szerezni.

 

A vízvizsgálat a verseny meghirdetésétől november 10-ig végezhető.

 

  1. forduló:

Az elméleti feladatsor megoldása (online kitölthető feladatlappal).

A feladatlap kitöltésével lehet benevezni a versenyre, amely június 15-től elérhető a http://bisel.hu/verseny felületen.

Beküldési határidő: 2020. december 10.

  

  1. forduló:

Három vizes élőhelyhez kötődő tápláléklánc bemutatása szabad technikai megoldással (videó, PPT, rajz, fotók…). Mindhárom esetben olyan tápláléklánc bemutatását kérjük, amelyekben szerepelnek az adott vízfolyás makrogerinctelen fajai is.

Beküldési határidő: 2021. január 20.

 

  1. forduló:

Kreatív feladat – digitális fotóalbum készítése a vízi makrovilágról, vízi élőhelyekről, növény- és állatvilágról, BISEL életképekből. Az események fotózását javasoljuk már a terepi vizsgálat során megkezdeni és az utolsó feladat befejeztéig végezni, hogy minden fontos mozzanat dokumentálásra kerüljön. Kérjük, minden csapat figyeljen a képek élességére, minőségére is!

Beküldési határidő: 2021. február 20.

 

Döntő:

A három forduló összesített eredménye alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe. A csapatok nem az összesített pontszámot viszik tovább a döntőbe, hanem a helyezésüknek megfelelő arányos pontszámot.

 

döntő várhatóan 2021. március 22-e körül a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban kerül megrendezésre, ahol a csapatoknak maximum 8 percben kell bemutatniuk, hogy az életet adó víz minősége, hiánya, vagy épp bősége milyen hatással van a természeti környezetre, növényekre, állatokra és az emberre.

Továbbra is ösztönözzük az iskolák közötti együttműködést, illetve a korábban vizsgált vízfolyás vizsgálatának folytatását, a vizsgálati eredmények időbeli változásának bemutatását. A csapatok több vízfolyást, vagy egy vízfolyás több szakaszát is vizsgálhatják, és összevethetik az eredményeket.

Díjazás:

Korcsoportonként az első három helyezett munkáját díjazzuk, és lehetőség van különdíjak odaítélésére is.

A díjazottakon kívül, minden döntős csapat részesül ajándékban.

 

További részletek a versenyről, a fordulónkénti feladatokról a http://bisel.hu/verseny oldalon jelenik meg.

A versenyfelhívással, vagy a BISEL programba történő csatlakozással kapcsolatban felmerült kérdéseket a bisel@am.gov.hu címre várjuk.

 

Mindenkinek szép nyarat és jó versenyzést kívánnak a BISEL verseny szervezői!


Események

Friss hírek

Galéria

Címkefelhő

BISEL verseny jeles napok események Borián György az év fajai játék Ismerd meg! archív projektek ajánló hasznos víz jó tudni BISEL kisokos