Verseny

Víztiszta - BISEL 2022-2023. évi országos versenyfelhívás


2022-10-25
Kontur Tamás | 2022-10-25 09:14:29

2022-2023. évi BISEL országos verseny

 „Víztiszta” elnevezésű

Versenyfelhívása

A volt Technológiai és Ipari - jelenleg Energiaügyi Minisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közreműködésével országos versenyt hirdet a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program keretében „Víztiszta” címmel általános és középiskolák 7-12. évfolyamos tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam).

A versenyre 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: a közeli kisvízfolyás vizsgálata, ökológiai állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élővilágának mélyebb megismerése. További cél az élményszerű feladatokon keresztül a vízfolyások és környezetük védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása és nem utolsósorban a csapatmunka, közösségépítés ösztönzése.   

A 2022-2023. évi versenyben arra fókuszálunk, hogyan, mitől válik tisztává a víz. A különféle élőlények, illetve az ember, milyen módon, milyen technikák alkalmazásával szűrik, tisztítják a vizet.

A verseny felépítése: a verseny vízvizsgálati részből, egy elméleti feladatsorból, egy tervezési feladatból, egy kreatív feladatból és a döntőből áll.

 

A http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell benyújtani az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig.

 

A versenyre való jelentkezés módja:

  1. amennyiben az iskola korábban még nem vett részt a BISEL programban, először regisztrálnia szükséges a BISEL honlapon a https://bisel.hu/user/registration?url=/ Az iskolát csak egyszer kell regisztrálni; névváltozás esetén módosítani kell az iskola nevét!

(A már regisztrált iskolák listája a https://bisel.hu/resztvevok címen tekinthető meg.);

  1. a versenyre az első forduló (elméleti feladatsor) megoldásával egyidejűleg beküldött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A résztvevő csapatokat kérjük, hogy válasszanak csapatnevet, valamint adják meg a csapattagok és a felkészítő tanár nevét és a kapcsolattartási e-mail címet!

 

BISEL vízvizsgálat:

A versenyben való részvétel feltétele egy szabályos BISEL terepi vízvizsgálat elvégzése kibővített élőhelyvizsgálattal és a részletes jegyzőkönyv kitöltése a BISEL honlapon. A terepi vizsgálattal kapcsolatban bővebb információt találnak a https://bisel.hu/bisel-meres-pontrol-pontra oldalon.

A jegyzőkönyvet a www.bisel.hu oldalra történő belépés után az Adataim/Projektjeim menüpontban az „Új projekt feltöltése” mezőre kattintva tudják feltölteni. Kérjük, minél több adatot adjanak meg, és fotókat is töltsenek fel a jegyzőkönyvhöz! A csapatok a makrogerincteleneken túl az adott vízfolyás és közvetlen környezetének növény- és állatvilágát is vegyék alaposabban szemügyre, és vizsgálják meg szerepüket a vizek öntisztulási folyamataiban, akárcsak azt, hogyan tudják „túlélni” a szennyezéseket.  

A vízvizsgálatért maximum 35 pont kapható: 6 pont az alapadatokért, 4 pont a fizikai-kémiai jellemzőkért, 15 pont a biológiai jellemzőkért, 5 pont a képekért és 5 pont több vízvizsgálat elvégzéséért. 

A vízvizsgálat a verseny meghirdetésétől 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) tölthető fel.

 

  1. forduló – elméleti feladatsor: (az élőlények vízszűrési és túlélési technikái)

Az elméleti feladatsor megoldása (külön online feladatlap a 7-9., illetve 10-12. évfolyamosoknak)

A feladatlap kitöltésével lehet benevezni a versenyre; a feladatlap október 26-tól érhető el a http://bisel.hu/verseny felületen.

 

Beküldési határidő: 2022. december 23. (módosított határidő)

 

  1. forduló – tervezési feladat:

Terv kidolgozása szakemberek (vízügyi, nemzeti parki, önkormányzati szakértők, főiskolai/ egyetemi oktatók stb.) bevonásávala helyi vízfolyások vizének tisztántartására, természetes úton történő szűrésére.

Fontos megvizsgálni az ok-okozati összefüggéseket a hatékonyabb megelőzés, védekezés érdekében!

Beküldési határidő: 2023. május 30. éjfél (módosított határidő)

 

  1. forduló – kreatív feladat:

Vízszűrő makett / modell készítése

Olyan természetes mechanizmusokon alapuló ötleteket, megoldásokat várunk, amelyeket a vízi élőlényektől a víztisztítás, vízszűrés terén elleshet, átvehet, alkalmazhat az ember is.

Elkészítési technika: hagyományos szabadkézi technikák mellett a digitális eszközök, programok használata is megengedett. A makett/modell fényképét, rajzát és működési elvének leírását és magyarázatát kérjük beküldeni.

Beküldési határidő: 2023. május 30. éjfél (módosított határidő)

 

Plusz tevékenységek plusz pontokért:

A vízfolyás fizikai és kémia vizsgálatával, kapcsolódó programok szervezésével (pl. tanóra a patakról, kreatív foglalkozások, pataknap szervezése, cikkek megjelentetése stb.), a vízfolyás több szakaszának vizsgálatával, a vizsgálatok több időpontban történő elvégzésével, a terepen talált hulladék hulladékradar applikáción keresztüli jelzéséért pluszpontokat lehet szerezni. A plusz tevékenységeket dokumentálni szükséges (fotó, jelenléti ív, beszámoló).

A plusz tevékenységekről szóló dokumentációkat saját tárhelyre kell feltölteni és elérhetőségüket 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) – lehet megadni a versenyfelületen.

Plusz tevékenységekkel szerezhető pontok (max. 20 pont):

  • vendég: résztvevőnként 3 pont, max. 6 pont;
  • pataknap: iskolai 2 pont, külső 3 pont, max 5 pont;
  • sajtó: iskolai web/FB 2-2 pont, független 3 pont, max. 5 pont;
  • szemétszedés, kreatív tevékenység: max. 4 pont.

 

Döntő:

A három forduló eredménye és a pluszfeladatok pontjainak összesítése alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe, amiről értesítést küldünk majd a döntős csapatoknak.

A döntőben a csapatoknak maximum 6 perces videóban kell bemutatniuk a vízszűrő modelljük működését. A videót saját tárhelyre kell feltölteni és a linkjét a versenyfelületen megadni 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) (a csapatnévvel, a felkészítő tanár és a csapattagok nevével együtt).

Továbbra is ösztönözzük az iskolák közötti együttműködést, illetve a korábban vizsgált vízfolyás ismételt vizsgálatát, a vizsgálati eredmények időbeli változásának bemutatását. A csapatok több vízfolyást, vagy egy vízfolyás több szakaszát is vizsgálhatják, és összevethetik az eredményeket. A különböző időpontokban végzett vizsgálatok eredményei alapján kimutathatók a vízfolyást érintő, akár a szennyezések okozta változások, vagy éppen a természetes tisztulás, helyreállás folyamata is.

A vízvizsgálat, a három forduló, a pluszfeladatokért kapott pontok, illetve a döntőben elért eredmény alapján alakul ki a végső sorrend.

Díjazás:

Korcsoportonként az első három helyezett munkáját kiemelten díjazzuk. A döntőbe jutó valamennyi csapat részesül oklevélben.

Díjátadó: A díjátadó tervezett időpontja 2023. ősz

További részletek a versenyről, a fordulónkénti feladatokról a http://bisel.hu/verseny oldalon jelennek meg. A hulladékradar applikációról bővebben a www.hulladekradar.hu oldalon lehet tájékozódni.

A versenyfelhívással, vagy a BISEL programba történő csatlakozással kapcsolatos kérdéseket a bisel@em.gov.hu címre várjuk.

Mindenkinek jó versenyzést kívánnak a BISEL verseny szervezői!

2022-06-14
A 2021/2022. évi „Víztükör” BISEL verseny eredménye   A 2021-22. évi BISEL versenyt és döntőt a járványhelyzetre való tekintettel ismét online formá...
2021-06-07
2021-2022. évi BISEL országos verseny módosított VERSENYFELHÍVÁSA „Víztükör” Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Me...
2020-12-02
Figyelem !!!! A járványhelyzet miatt módosultak a feladat beadási határidők és változik a döntő és a díjátadó is! (A módosult részeket piros színn...
2020-06-05
Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Roth Gyula Erdész...
2020-04-22
Megszületett a 2019-2020. évi verseny - „Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely” – eredménye. Az idei versenyben a rendkívüli körülmények és korlá...
2019-06-05
2019-2020. évi BISEL országos verseny VERSENYFELHÍVÁSA Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás termés...
2021-12-08
A 2021-22. évi BISEL verseny 1. forduló beadási határidejét meghosszabbítottuk, december 21-ig lehet online kitölteni a feladatlapot, amely bejelentke...
2019-03-31
Március 28-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a városligeti Vajdahunyadvárban került sor a BISEL "Örömforrásunk a víz" verseny döntőjére, ahol a dön...
2018-12-09
„A” FELADATSOR HELYES MEGOLDÁSA   1. Felismerő – Írd az egyes képek számához a hozzá tartozó fajnév betűjelét (a-d)!   1) ...
2018-12-07
MOTTÓ:         „A bánat? egy nagy óceán. S az öröm? Az óceán kis gyöngye. Talán, Mire fölhozom, össze is töröm.” /Petőfi Sándor/ Vajon a ti környeze...
2018-11-17
MOTTÓ: „Az ember gondolatának, ha a természetet akarja megmagyarázni, olyan tág terjedelműnek kell lennie, amilyen maga a természet.” /Sir Arthur Cona...
2018-09-01
MOTTÓ: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.” /Weöres Sándor/ Kedves Versenyzőink! Kutassátok föl, milyen örömök forrása a közeletekben lévő vízfol...
2018-08-01
Örömforrásunk a víz – BISEL országos verseny VERSENYSZABÁLYZATA 2018 -2019.   Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás természetvédelem programja ...
2018-03-23
A víz világnapján 24 csapat versenyzett a Patak menti Portrék döntőkén a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Vajdahunyadvár-béli épületében. Dé...
2018-03-21
Kedves Versenyzőink! Izgatottan készülünk a holnapi fogadásotokra a Vajdahunyadvárban! Az ajándékcsomagok készen állnak, a terem be van rendezve, már...
2018-03-14
Megvan a csapatok előadásának sorrendje a Patak menti Portrék döntő fordulójában! Szerencsére mind a 24 csapat, aki meghívást nyert a döntő fordulóba...
2018-02-16
Kedves Versenyzőink! A Patak menti Portrék döntő fordulójával kapcsolatos részleteket a meghívott csapatok számára a mai nap folyamán küldjük ki a me...
2017-11-30
III. Forduló MOTTÓ: „Az erdőben semmi sem öncélú. Minden gyomnak, minden rovarnak, minden madárnak megvan a maga pontosan meghatározott szerepe.” /Sz...
2017-11-28
Kedves Versenyzőink! Mindenkinek sok szeretettel gratulálunk, aki a Patak menti Portrék verseny második fordulóját megoldotta. Sok szép megoldás érke...
2017-11-13
MOTTÓ: „A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak”. /Szent-Györgyi Albert/   Kedves Versenyzőink!   A Patak menti Portrék című ...
2017-11-08
Kedves Versenyzőink! Fantasztikus anyagokat küldtetek be az első fordulóra, nagyon szépen köszönjük! Igazán remek projekteket valósítottatok meg! A k...
2017-10-27
Kedves Versenyzőink! Köszönjük az első forduló beérkezett jegyzőkönyveit és beszámolóit! Fantasztikus projektek valósultak meg! Felhívjuk figyelmete...
2017-10-25
Kedves Versenyzőink!   Többen jelezték, hogy a tanév kezdetére való tekintettel jó lenne, ha az első forduló vizsgálatát az élőhely világnapot (októ...
2017-10-25
MOTTÓ: „Okosabban kellene bánni az embereknek a természettel. Úgy, hogy minden élőlény meglelje benne a maga nyugodalmas élőhelyét.” /Lázár Ervin/ Ke...
2017-08-25
Patak menti Portrék – BISEL országos verseny VERSENYSZABÁLYZATA 2017 -2018.   A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktat...
2017-03-14
Tegnap estével véget ért a Víz, tiszta víz –BISEL országos internetes verseny.Köszönjük, hogy részt vettetek a feladatokban, és ennyi kreatív alkotást...
2017-02-23
Mától lehet küldeni az alkotásokat a bisel.fm@gmail.com címre.A videókat youtube-on megosztva (tehát az emailben egy linket küldve), a képeket csatolm...
2017-02-21
Kedves Versenyzőink! Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan megküzdöttetek a második forduló tudáspróbájával, nagyszerűen vettétek az akadályt! A kitöltöt...
2017-02-06
Kedves Versenyzőink! Alighogy véget ért az első forduló, indul is a második. Egy fiktív terepi vizsgálat leírását olvashatjátok a mellékelt dokumentum...
2017-02-03
Kedves Versenyzőink! A Víz, tiszta víz című országos internetes verseny helyes megoldását az alábbi linken tölthetitek le. MEGOLDÁSOK ITT TÖLTH...
2017-01-18
Kedves Versenyzőink! A Víz, tiszta víz című országos internetes verseny feladatlapját és a kitöltendő válaszlapot itt tölthetitek le. ...
2017-01-13
A VÍZ, TISZTA VÍZ – BISEL országos internetes versenyVERSENYSZABÁLYZATA2017. A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásba...

Verseny információk

A 2022-2023. évi "Víztiszta" BISEL verseny feladatait, a döntő feladatát és a plusz pontokért végzett feladatokat  itt  kérjük feltölteni a megfelelő mezőre kattintva. Ne feledkezzenek meg a csapatnév, a csapattagok, a felkészítő tanár nevének megadásáról!

Beküldési határidő május 30. kedd éjfél (módosított határidő)

 

Események

Friss hírek

2023-08-04 Filmajánló

Galéria

Címkefelhő

BISEL verseny jeles napok események Borián György az év fajai játék Ismerd meg! archív projektek ajánló hasznos víz jó tudni BISEL kisokos