Verseny

Víztiszta - BISEL 2022-2023. évi országos versenyfelhívás


2022-10-25
Kontur Tamás | 2022-10-25 09:14:29

2022-2023. évi BISEL országos verseny

 „Víztiszta” elnevezésű

Versenyfelhívása

A volt Technológiai és Ipari - jelenleg Energiaügyi Minisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közreműködésével országos versenyt hirdet a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program keretében „Víztiszta” címmel általános és középiskolák 7-12. évfolyamos tanulói számára két korcsoportban (7-9. és 10-12. évfolyam).

A versenyre 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny célja: a közeli kisvízfolyás vizsgálata, ökológiai állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élővilágának mélyebb megismerése. További cél az élményszerű feladatokon keresztül a vízfolyások és környezetük védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása és nem utolsósorban a csapatmunka, közösségépítés ösztönzése.   

A 2022-2023. évi versenyben arra fókuszálunk, hogyan, mitől válik tisztává a víz. A különféle élőlények, illetve az ember, milyen módon, milyen technikák alkalmazásával szűrik, tisztítják a vizet.

A verseny felépítése: a verseny vízvizsgálati részből, egy elméleti feladatsorból, egy tervezési feladatból, egy kreatív feladatból és a döntőből áll.

 

A http://bisel.hu/verseny oldalon megjelenő feladatok megoldásait online kell benyújtani az egyes fordulóknál meghatározott módon, a feltüntetett határidőig.

 

A versenyre való jelentkezés módja:

  1. amennyiben az iskola korábban még nem vett részt a BISEL programban, először regisztrálnia szükséges a BISEL honlapon a https://bisel.hu/user/registration?url=/ Az iskolát csak egyszer kell regisztrálni; névváltozás esetén módosítani kell az iskola nevét!

(A már regisztrált iskolák listája a https://bisel.hu/resztvevok címen tekinthető meg.);

  1. a versenyre az első forduló (elméleti feladatsor) megoldásával egyidejűleg beküldött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. A résztvevő csapatokat kérjük, hogy válasszanak csapatnevet, valamint adják meg a csapattagok és a felkészítő tanár nevét és a kapcsolattartási e-mail címet!

 

BISEL vízvizsgálat:

A versenyben való részvétel feltétele egy szabályos BISEL terepi vízvizsgálat elvégzése kibővített élőhelyvizsgálattal és a részletes jegyzőkönyv kitöltése a BISEL honlapon. A terepi vizsgálattal kapcsolatban bővebb információt találnak a https://bisel.hu/bisel-meres-pontrol-pontra oldalon.

A jegyzőkönyvet a www.bisel.hu oldalra történő belépés után az Adataim/Projektjeim menüpontban az „Új projekt feltöltése” mezőre kattintva tudják feltölteni. Kérjük, minél több adatot adjanak meg, és fotókat is töltsenek fel a jegyzőkönyvhöz! A csapatok a makrogerincteleneken túl az adott vízfolyás és közvetlen környezetének növény- és állatvilágát is vegyék alaposabban szemügyre, és vizsgálják meg szerepüket a vizek öntisztulási folyamataiban, akárcsak azt, hogyan tudják „túlélni” a szennyezéseket.  

A vízvizsgálatért maximum 35 pont kapható: 6 pont az alapadatokért, 4 pont a fizikai-kémiai jellemzőkért, 15 pont a biológiai jellemzőkért, 5 pont a képekért és 5 pont több vízvizsgálat elvégzéséért. 

A vízvizsgálat a verseny meghirdetésétől 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) tölthető fel.

 

  1. forduló – elméleti feladatsor: (az élőlények vízszűrési és túlélési technikái)

Az elméleti feladatsor megoldása (külön online feladatlap a 7-9., illetve 10-12. évfolyamosoknak)

A feladatlap kitöltésével lehet benevezni a versenyre; a feladatlap október 26-tól érhető el a http://bisel.hu/verseny felületen.

 

Beküldési határidő: 2022. december 23. (módosított határidő)

 

  1. forduló – tervezési feladat:

Terv kidolgozása szakemberek (vízügyi, nemzeti parki, önkormányzati szakértők, főiskolai/ egyetemi oktatók stb.) bevonásávala helyi vízfolyások vizének tisztántartására, természetes úton történő szűrésére.

Fontos megvizsgálni az ok-okozati összefüggéseket a hatékonyabb megelőzés, védekezés érdekében!

Beküldési határidő: 2023. május 30. éjfél (módosított határidő)

 

  1. forduló – kreatív feladat:

Vízszűrő makett / modell készítése

Olyan természetes mechanizmusokon alapuló ötleteket, megoldásokat várunk, amelyeket a vízi élőlényektől a víztisztítás, vízszűrés terén elleshet, átvehet, alkalmazhat az ember is.

Elkészítési technika: hagyományos szabadkézi technikák mellett a digitális eszközök, programok használata is megengedett. A makett/modell fényképét, rajzát és működési elvének leírását és magyarázatát kérjük beküldeni.

Beküldési határidő: 2023. május 30. éjfél (módosított határidő)

 

Plusz tevékenységek plusz pontokért:

A vízfolyás fizikai és kémia vizsgálatával, kapcsolódó programok szervezésével (pl. tanóra a patakról, kreatív foglalkozások, pataknap szervezése, cikkek megjelentetése stb.), a vízfolyás több szakaszának vizsgálatával, a vizsgálatok több időpontban történő elvégzésével, a terepen talált hulladék hulladékradar applikáción keresztüli jelzéséért pluszpontokat lehet szerezni. A plusz tevékenységeket dokumentálni szükséges (fotó, jelenléti ív, beszámoló).

A plusz tevékenységekről szóló dokumentációkat saját tárhelyre kell feltölteni és elérhetőségüket 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) – lehet megadni a versenyfelületen.

Plusz tevékenységekkel szerezhető pontok (max. 20 pont):

  • vendég: résztvevőnként 3 pont, max. 6 pont;
  • pataknap: iskolai 2 pont, külső 3 pont, max 5 pont;
  • sajtó: iskolai web/FB 2-2 pont, független 3 pont, max. 5 pont;
  • szemétszedés, kreatív tevékenység: max. 4 pont.

 

Döntő:

A három forduló eredménye és a pluszfeladatok pontjainak összesítése alapján a két korcsoportban a legmagasabb pontszámot elérő 10-10 csapat jut a döntőbe, amiről értesítést küldünk majd a döntős csapatoknak.

A döntőben a csapatoknak maximum 6 perces videóban kell bemutatniuk a vízszűrő modelljük működését. A videót saját tárhelyre kell feltölteni és a linkjét a versenyfelületen megadni 2023. május 30. éjfélig (módosított határidő) (a csapatnévvel, a felkészítő tanár és a csapattagok nevével együtt).

Továbbra is ösztönözzük az iskolák közötti együttműködést, illetve a korábban vizsgált vízfolyás ismételt vizsgálatát, a vizsgálati eredmények időbeli változásának bemutatását. A csapatok több vízfolyást, vagy egy vízfolyás több szakaszát is vizsgálhatják, és összevethetik az eredményeket. A különböző időpontokban végzett vizsgálatok eredményei alapján kimutathatók a vízfolyást érintő, akár a szennyezések okozta változások, vagy éppen a természetes tisztulás, helyreállás folyamata is.

A vízvizsgálat, a három forduló, a pluszfeladatokért kapott pontok, illetve a döntőben elért eredmény alapján alakul ki a végső sorrend.

Díjazás:

Korcsoportonként az első három helyezett munkáját kiemelten díjazzuk. A döntőbe jutó valamennyi csapat részesül oklevélben.

Díjátadó: A díjátadó tervezett időpontja 2023. ősz

További részletek a versenyről, a fordulónkénti feladatokról a http://bisel.hu/verseny oldalon jelennek meg. A hulladékradar applikációról bővebben a www.hulladekradar.hu oldalon lehet tájékozódni.

A versenyfelhívással, vagy a BISEL programba történő csatlakozással kapcsolatos kérdéseket a bisel@em.gov.hu címre várjuk.

Mindenkinek jó versenyzést kívánnak a BISEL verseny szervezői!

2022-06-14
A 2021/2022. évi „Víztükör” BISEL verseny eredménye   A 2021-22. évi BISEL versenyt és döntőt a járványhelyzetre való tekintettel ismét online formá...
2021-06-07
2021-2022. évi BISEL országos verseny módosított VERSENYFELHÍVÁSA „Víztükör” Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Me...
2020-12-02
Figyelem !!!! A járványhelyzet miatt módosultak a feladat beadási határidők és változik a döntő és a díjátadó is! (A módosult részeket piros színn...
2020-06-05
Az Agrárminisztérium a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Roth Gyula Erdész...
2020-04-22
Megszületett a 2019-2020. évi verseny - „Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely” – eredménye. Az idei versenyben a rendkívüli körülmények és korlá...
2019-06-05
2019-2020. évi BISEL országos verseny VERSENYFELHÍVÁSA Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás termés...
2021-12-08
A 2021-22. évi BISEL verseny 1. forduló beadási határidejét meghosszabbítottuk, december 21-ig lehet online kitölteni a feladatlapot, amely bejelentke...
2019-03-31
Március 28-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a városligeti Vajdahunyadvárban került sor a BISEL "Örömforrásunk a víz" verseny döntőjére, ahol a dön...
2018-12-09
„A” FELADATSOR HELYES MEGOLDÁSA   1. Felismerő – Írd az egyes képek számához a hozzá tartozó fajnév betűjelét (a-d)!   1) ...
2018-12-07
MOTTÓ:         „A bánat? egy nagy óceán. S az öröm? Az óceán kis gyöngye. Talán, Mire fölhozom, össze is töröm.” /Petőfi Sándor/ Vajon a ti környeze...
2018-11-17
MOTTÓ: „Az ember gondolatának, ha a természetet akarja megmagyarázni, olyan tág terjedelműnek kell lennie, amilyen maga a természet.” /Sir Arthur Cona...
2018-09-01
MOTTÓ: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.” /Weöres Sándor/ Kedves Versenyzőink! Kutassátok föl, milyen örömök forrása a közeletekben lévő vízfol...
2018-08-01
Örömforrásunk a víz – BISEL országos verseny VERSENYSZABÁLYZATA 2018 -2019.   Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás természetvédelem programja ...
2018-03-23
A víz világnapján 24 csapat versenyzett a Patak menti Portrék döntőkén a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Vajdahunyadvár-béli épületében. Dé...
2018-03-21
Kedves Versenyzőink! Izgatottan készülünk a holnapi fogadásotokra a Vajdahunyadvárban! Az ajándékcsomagok készen állnak, a terem be van rendezve, már...
2018-03-14
Megvan a csapatok előadásának sorrendje a Patak menti Portrék döntő fordulójában! Szerencsére mind a 24 csapat, aki meghívást nyert a döntő fordulóba...
2018-02-16
Kedves Versenyzőink! A Patak menti Portrék döntő fordulójával kapcsolatos részleteket a meghívott csapatok számára a mai nap folyamán küldjük ki a me...
2017-11-30
III. Forduló MOTTÓ: „Az erdőben semmi sem öncélú. Minden gyomnak, minden rovarnak, minden madárnak megvan a maga pontosan meghatározott szerepe.” /Sz...
2017-11-28
Kedves Versenyzőink! Mindenkinek sok szeretettel gratulálunk, aki a Patak menti Portrék verseny második fordulóját megoldotta. Sok szép megoldás érke...
2017-11-13
MOTTÓ: „A természet tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak”. /Szent-Györgyi Albert/   Kedves Versenyzőink!   A Patak menti Portrék című ...
2017-11-08
Kedves Versenyzőink! Fantasztikus anyagokat küldtetek be az első fordulóra, nagyon szépen köszönjük! Igazán remek projekteket valósítottatok meg! A k...
2017-10-27
Kedves Versenyzőink! Köszönjük az első forduló beérkezett jegyzőkönyveit és beszámolóit! Fantasztikus projektek valósultak meg! Felhívjuk figyelmete...
2017-10-25
Kedves Versenyzőink!   Többen jelezték, hogy a tanév kezdetére való tekintettel jó lenne, ha az első forduló vizsgálatát az élőhely világnapot (októ...
2017-10-25
MOTTÓ: „Okosabban kellene bánni az embereknek a természettel. Úgy, hogy minden élőlény meglelje benne a maga nyugodalmas élőhelyét.” /Lázár Ervin/ Ke...
2017-08-25
Patak menti Portrék – BISEL országos verseny VERSENYSZABÁLYZATA 2017 -2018.   A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktat...
2017-03-14
Tegnap estével véget ért a Víz, tiszta víz –BISEL országos internetes verseny.Köszönjük, hogy részt vettetek a feladatokban, és ennyi kreatív alkotást...
2017-02-23
Mától lehet küldeni az alkotásokat a bisel.fm@gmail.com címre.A videókat youtube-on megosztva (tehát az emailben egy linket küldve), a képeket csatolm...
2017-02-21
Kedves Versenyzőink! Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan megküzdöttetek a második forduló tudáspróbájával, nagyszerűen vettétek az akadályt! A kitöltöt...
2017-02-06
Kedves Versenyzőink! Alighogy véget ért az első forduló, indul is a második. Egy fiktív terepi vizsgálat leírását olvashatjátok a mellékelt dokumentum...
2017-02-03
Kedves Versenyzőink! A Víz, tiszta víz című országos internetes verseny helyes megoldását az alábbi linken tölthetitek le. MEGOLDÁSOK ITT TÖLTH...
2017-01-18
Kedves Versenyzőink! A Víz, tiszta víz című országos internetes verseny feladatlapját és a kitöltendő válaszlapot itt tölthetitek le. ...
2017-01-13
A VÍZ, TISZTA VÍZ – BISEL országos internetes versenyVERSENYSZABÁLYZATA2017. A Földművelésügyi Minisztérium BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásba...

Verseny információk

A 2022-2023. évi "Víztiszta" BISEL verseny feladatait, a döntő feladatát és a plusz pontokért végzett feladatokat  itt  kérjük feltölteni a megfelelő mezőre kattintva. Ne feledkezzenek meg a csapatnév, a csapattagok, a felkészítő tanár nevének megadásáról!

Beküldési határidő május 30. kedd éjfél (módosított határidő)

 

Események

Friss hírek

Galéria

Címkefelhő

BISEL verseny jeles napok események Borián György az év fajai játék Ismerd meg! archív projektek ajánló hasznos víz jó tudni BISEL kisokos